กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการศึกษาดูงาน

ขั้นตอนการศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์

1. สำรวจความต้องการของสมาชิกในห้อง เกี่ยวกับสถานที่ศึกษาดูงาน ซึงสมาชิก ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  มีมติตกลงไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2554
2. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ติดต่อบริษัททัวร์  ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้บริษัทศิรินครทัวร์ เป็นบริษัทจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้
4. ทำหนังสือเดินทาง
5. ศึกษางาน ณ  Seklolah Kebangsaan Kodiag school  ประเทศมาเลเซีย                
6. ศึกษางานประเทศสิงคโปร์            
                      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมของโรงเรียนบ้านชายควน

แนะนำโรงเรียนบ้านชายควน

บทความที่ได้รับความนิยม

ค้นหาบล็อกนี้