กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่3

การใช้ข้อมูล spss
1.กำหนดค่าใน variable view- name พิมพ์ใส่ชื่อ เพศ,a1,a2,...d3
- width - ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
- deimals - เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
- value - ใส่ค่า 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด

2. พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ( 20 ชุด)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3,]/3 คลิก ok
- คลิก amalze - descriptive staiatic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ a1,a2..d3 แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล

8.ค่าร้อยละใช้กับ  เพศ  ตำแหน่ง  เงินเดือน  เป็นต้น 
9.ค่าเฉลี่ย  ใช้กับ  ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

สวัสดีค่ะ..
ชื่อน.ส.สิภาภรณ์  พัฒน์เชียร
รหัส 53467010 74
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ทำงานโรงเรียนบ้านชายควน
อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีฯ
คติประจำใจทำทุกทุกวันให้ดีที่สุด
Tel.084-8397879

กิจกรรมของโรงเรียนบ้านชายควน

แนะนำโรงเรียนบ้านชายควน

บทความที่ได้รับความนิยม

ค้นหาบล็อกนี้