กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

สวัสดีค่ะ..
ชื่อน.ส.สิภาภรณ์  พัฒน์เชียร
รหัส 53467010 74
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ทำงานโรงเรียนบ้านชายควน
อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีฯ
คติประจำใจทำทุกทุกวันให้ดีที่สุด
Tel.084-8397879

กิจกรรมของโรงเรียนบ้านชายควน

แนะนำโรงเรียนบ้านชายควน

บทความที่ได้รับความนิยม

ค้นหาบล็อกนี้